Bölümümüz Öğrencileri 2 Farklı Kongreye 6 Farklı Bildiri ile Katıldı

Bölümümüz 3. sınıf öğrencilerinden Sefa Enes KILIÇ ve Murathan KALENDER 9-12 Mayıs 2019 tarihlerinde Beyrut - Lübnan'da gerçekleştirilen Orta Doğu Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi programında;
 
1) Statistical Analysis of Work Accidents Occurring in Aluminum Material Storage,
2) Evaluation of Welding Opinions of Students Who Study Metal Technology in Vocational High Schools,
3) Occupational Accidents Caused Maintenance of Electrical Machines in Turkey Problems and Solutions,
4) Desıgn and Development of Portable Fixture for Various Dimensions Specimens Joining by Friction Stir Welding,
 
başlıklı bildirilerini başarıyla sunmuştur.
 
Bildirilerin danışman hocası Prof.Dr. Yahya BOZKURT'u tebrik ederiz. 

Bölümümüz 3. sınıf öğrencisi Minel Zeynep Şardan 17-19 Mayıs 2019 tarihlerinde Samsun'da gerçekleştirilen Uluslararası 19 Mayıs Multidisipliner Çalışmalar Kongresi programında;
 
1) Elyaf Takviyeli Polimer Matrisli Kompozit Malzemelerde Matris Malzemesine Nano Partikül Eklenmesinin Yapının Mekanik Özelliklerine Etkisi,
2) Ana Metal Sanayisinde Yaşanan İş Kazaları, Meslek Hastalıkları ve Risk Faktörleri,
başlıklı bildirileri başarıyla sunmuştur.
 
Bildirilerin danışman hocası Prof.Dr. Yahya BOZKURT ve Dr.Öğr. Üyesi Yalçın BOZTOPRAK'ı tebrik ederiz. 
 
Ayrıca katılım desteklerinden dolayı Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na teşekkür ederiz.
 
       
 
       

HIZLI ERİŞİM