Staj

Yaz stajı defterlerinin (online olarak Google Formlara yüklenecektir) ve EK-5: Staj Değerlendirme Formunun son teslim  tarihi 13.10.2023'dir. Bu tarihten sonra sisteme belge yüklenemeyecek olup belgelerini yüklemeyen öğrencilerimizin stajları başarısız sayılacaktır. İş yeri eğitimine başlayacak ve staj evrakını (Ek-5: Staj Değerlendirme Formu) elden teslim edemeyecek olan öğrencilerimiz evraklarını kargo ile gönderebilirler. Staj evrakını kargo ile gönderen öğrencilerimizin staj mülakatları 20 Ekim tarihinde Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilecektir (İleri tarihte ilgili duyuru yapılacaktır).

 

Staj başvurusu nasıl yapılır?

 1. Staj başvurusu, OBYS üzerinden "Talep ve Başvuru İşlemleri" sekmesi altındaki "Staj Başvurusu" kısmından gerçekleştirilir. Organizasyon bölümünde "Teknoloji Fakültesi" seçilip istenilen diğer bilgiler girilerek kayıt oluşturulur.
 2. Staj başvuru evrakları (EK-1 ve EK-2) Google Formlara yüklenerek Staj Komisyonuna iletilmiş olur. Ayrıca bölüm başkanlığına e-posta atılmasına gerek yoktur. Staj Başvuru Formu için tıklayınız.


Yukarıdaki adımlar yaz döneminde Staj Başvuru Sistemi aktifken yapılması gereken işlemlerdir. Özel durumlarda dönem sırasında ve ara dönemde staj yapmak isteyen öğrencilerimizin "Güz, Bahar ve Ara dönemde yaz stajımı yapabilir miyim?" kısımlarındaki işlemleri takip etmeleri gerekmektedir.

Gönüllü olarak staj yapmak isteyen öğrencilerimizin "Gönüllü/isteğe bağlı staj yapabilir miyim?" kısmını okumaları gerekmektedir.

Bu işlemleri gerçekleştiren öğrencilerimizin staj başvuruları Staj Komisyonu tarafından kontrol edilerek onaylanacaktır. Staj başvurusunun onay durumu "Staj Başvurusu" sayfasından kontrol edilebilmektedir. Staj yerinin uygunluğu hakkında Arş.Gör. Elif ULUTAŞ veya Arş.Gör. Batuhan SORUŞBAY ile iletişime geçebilirsiniz.

Staj başvurum sonrasında SGK İşe Giriş Bildirgesini nasıl temin ederim?

Gerekli staj başvuru adımlarını (BYS ve Google Drive) tamamlamış ve başvuruları komisyon tarafından onaylanan öğrencilerimizin sigorta girişleri staj başlangıç tarihlerinden bir hafta önce yapılmaktadır. İşe giriş bildirgenizi e-devlet üzerinden "İşe Giriş Bildirgesi" olarak aratıp, çıktısını alarak staj yerinize teslim edebilirsiniz. Sigortanız yapılmadan kesinlikle staja başlamayın. Staj başlangıç tarihinden önceki hafta işe giriş bildirgeleri e-devlette gözükmeyen öğrencilerimizin staj komisyonuna durumu belirtmeleri gerekmektedir.

Stajımı tamamladıktan sonra ne yapmalıyım? Staj defterimi nasıl doldurmalıyım?

Staj tamamlandıktan sonra EK-5 (Staj Değerlendirme Formu), EK-6 veya EK-7 (Staj Raporu) doldurulmalıdır. EK-5 staj amiri tarafından doldurularak bir zarfa konulup kaşe ve imza atılarak öğrenciye teslim edilir (lütfen bu belgeyi önlü arkalı 1 sayfa olacak şekilde çıkartın). Öğrenci bu zarfı açmadan staj mülakatında teslim edecektir. EK-6 veya EK-7 doldurularak sisteme yüklenmelidir. Teslim tarihleri bölüm sayfasından duyurulacaktır.

Staj raporu teslimi için tıklayınız.

Staj defteri, EK-6 ve EK-7'deki içindekiler kısmına uygun olarak doldurulmalıdır. Sayfa sayısı staj gün sayısından az olmamalıdır. Staj süresince yapılan uygulamalar gerekli teorik bilgi, resim ve şematikler ile desteklenmelidir.

Staj raporunun iç kapak sayfasında (2. sayfa) ve diğer sayfalarda firma yetkilisinin imza ve kaşesi olacak şekilde tüm belgeler/sayfalar online olarak sisteme yüklenecektir. İmzalanması gereken belgeler sorumlu mühendis tarafından doldurularak imzalanacaktır. Yalnızca staj raporundaki imza ve kaşeler kağıt israfını engellemek amacıyla bilgisayar ortamında eklenebilir. Aynı yerde iki veya daha fazla öğrencinin yaptığı stajlar için dosyalar farklı olmalıdır (Her öğrenci kendi dosyasını hazırlayacak, şekil/resim aynı olabilir fakat diğer bölümler bireysel olacaktır). Yazım kuralları hakkında detaylı bilgiyi Teknoloji Fakültesi Öğrenci Staj Yönergesindeki Staj Raporu Madde 12'de bulabilirsiniz.

 • Yaz stajı ne zaman gerçekleştirilir?

2. ve 3. sınıfın yaz aylarında gerçekleştirilir. Yaz stajlarının 4. sınıf yazına kalması halinde, staj sonunda mezuniyet talebinde bulunabilirler. Sadece tüm derslerini tamamlamış olan öğrencilerimiz dönem içerisinde stajlarını gerçekleştirebilirler. Ayrıca ara dönemde stajlarını gerçekleştirmek isteyen öğrencilerimiz, bahar dönemi başlangıcına kadar olan sömestr döneminde minimum 18 gün olacak şekilde stajlarını yapabilirler. Final haftası bu süreye dahil değildir. 

 • Kaç gün staj yapılır?

Mezun olabilmeniz için 72 (MLM3000-36 iş günü / MLM4000-36 iş günü) iş günü staj eğitimini gerçekleştirmek zorundasınız. Stajınızı 18 iş gününden az olmamak koşulu ile farklı firmalarda veya aynı firmanın Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ile ilgili farklı bölümlerinde yapabilirsiniz. 18 ile 36 gün arasında yapılan stajlar 18, 36 ve üstü iş günü yapılan stajlar 36 gün olarak kabul edilmektedir.

 • Yaz okuluna devam ederken yaz stajımı yapabilir miyim?

Yaz okulu sırasında staj günleri minimum üç gün olacak şekilde yaz okulu ile birlikte yaz stajı yapılabilir. Yaz stajının kabulu için gerekli olan minimum 18 ve 36 iş günü, cumartesi günleri de staj yapılarak tamamlanabilir. Yaz okulu ders seçimleri yapıldıktan sonra Yaz Okulu Dilekçesinin doldurulup staj başvuru formu üzerinden sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Yaz Okulu Dilekçesini yükleme için tıklayınız.

Yaz Okulundan ders alacak öğrencilerimiz, OBYS üzerinden staj başvurularını gerçekleştirirken Yaz Okulu derslerini staj süresine eklemeden başvurularını yapmaları gerekmektedir. Yaz okulu başladığında, yaz okulu süresi staj süresinin sonuna eklenerek revize edilecektir.

 • Gönüllü/isteğe bağlı staj yapabilir miyim?

İsteğe bağlı stajları en az 14 iş günü olup, en çok 36 iş günüdür. İsteğe bağlı stajlar 2. Yarıyıl tamamlandıktan sonra öğrenci mezun oluncaya kadar herhangi bir zaman diliminde yapılabilir. İsteğe bağlı staj başvuru süreci zorunlu staj süreci ile benzer şekilde işlemektedir. "Staj başvurusu nasıl yapılır?" kısmındaki işlemler gerçekleştirilecek olup farklı olarak EK-2 "İsteğe Bağlı Staj İçin Genel Sağlık Sigortası Beyan Formu" belgesinin doldurulup sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Gönüllü stajlarda staj defteri doldurulmasına gerek yoktur.

 • Güz, Bahar ve Ara dönemde yaz stajımı yapabilir miyim?

Güz ve Bahar dönemlerinde sadece tüm derslerini tamamlamış olan öğrencilerimiz staj yapabilmektedir.

Ara dönemde ise akademik takvimde açıklanan tatil dönemi, bütünleme haftası ve cumartesi günleri kullanılarak 18 iş günü tamamlandığı takdirde staj yapılabilmektedir. 4. sınıf öğrencileri sınavları olmadığı için final haftasını kullanabilirler.

Bu dönemlerde yapılan stajlarda Online Başvuru Sistemi kapalı olduğundan OBYS üzerinden başvuru yapılmamaktadır. Staj başvuru evrakları (EK-1 ve EK-2) sadece Google Formlara yüklenerek Staj Komisyonuna iletilir. Başvuru öncesi ve sonrasında staj komisyon üyelerinden birine bilgi verilmesi yeterlidir. Ayrıca bölüm başkanlığına e-posta atılmasına gerek yoktur. Staj Başvuru Formu için tıklayınız.

 • Cumartesi günü staj yapabilir miyim?

Firma cumartesi günü çalışmaya devam ediyorsa staj yapılabilir. Öğrenci cumartesi günleri staj yapacaksa işyerinden cumartesi günleri staj yaptığına dair kaşeli ve imzalı bir belgeyi staj başvurusu esnasında sisteme yüklemesi gerekmektedir. Pazar günü ve resmi tatillerde staj yapılmamaktadır.

 • Herhangi bir iş kazası durumunda ne yapmalıyım?

Fakültemiz 5510 sayılı kanun gereği öğrencilerimizin iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primlerini yatırmaktadır. Bu durum öğrencinin stajını yaptığı işyerinde yaşayabileceği bir iş kazası durumunda iş kazası bildirim zorunluluğunu staj yaptığı işyerine değil, öğrencinin eğitim gördüğü yere yüklemektedir. Öğrencinin kaza geçirdiği yada hastalanıp hastaneye başvurması durumunda almış olduğu raporda iş kazası ibaresi işaretlenmiş ise raporun düzenlendiği tarihten itibaren 3 iş günü içinde SGK'ya iş kazası bildiriminin yapılması gerekmektedir. Öğrencilerimizin böyle bir durumda fakültelerini bilgilendirerek yasal süre içinde bildirim işleminin yapılması gerekmektedir.

 • Sigorta belgeme nasıl ulaşabilirim?

Üniversitemiz tarafından yapılan kaza sigortası staj başlangıç tarihinden önceki hafta içerisinde yapılmaktadır. Sigorta belgesine e-devlet üzerinden "4A İşe Giriş Bildirgesi" şeklinde aratarak ulaşabilirsiniz.

 • İşsizlik Fonu Katkısı nedir? İşsizlik fonu katkısı bilgi formunu doldurmam gerekiyor mu?

İşsizlik fonu katkısı, öğrenciye ödeme yapan firmaların devlet katkısı ile bu ödemeyi geri alması için yapılan işlemdir. Belgenin amacı öğrencinin devletten ücret alması değildir. Bu belge staj süresince firmadan maaş alan ve firmanın devlet desteği istediği durumlarda ögrenciler tarafından doldurulacaktır. Diğer öğrencilerin teslim etmesine gerek yoktur. İşsizlik fonu katkısı bilgi formu, staj bitiminden sonraki ilk maaş yatımından sonraki 5 iş günü içerisinde maaş bordroları ile birlikte imzalı bir şekilde elden Arş.Gör. Batuhan SORUŞBAY veya Arş.Gör. Elif ULUTAŞ'a teslim edilmesi gerekmektedir.

Staj Komisyonu 

Staj komisyonu, bölümümüzün öğretim üyeleri ve elemanlarından oluşan bir komisyondur. Öğrencilerin tarafından bulunan staj yerlerinin bölüm için uygun olup olmadığına karar verir. Hazırlanan staj raporlarının değerlendirip staj kabulune onay verir. Staj ile ilgili sorularınız için Arş.Gör. Elif ULUTAŞ veya Arş.Gör. Batuhan SORUŞBAY ile iletişime geçebilirsiniz.

 

Staj evrakını kargo ile gönderecek öğrencilerimizin konu ile ilgili Arş.Gör. Batuhan Soruşbay veya Arş.Gör. Elif Ulutaş'a bilgi vermeleri gerekmektedir.

Adres: Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi
Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Maltepe Yerleşkesi T3 Blok, 3. kat, Oda no: 336
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölüm Sekreterliği
Aydınevler Mah. İdealtepe Yolu No:15 34854 Maltepe/İstanbul

 

YAZ STAJI İLE İLGİLİ FORMLAR

Teknoloji Fakültesi Öğrenci Staj Yönergesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Staj Kılavuzu

EK-1: Staj Başvuru ve Kabul Formu

EK-2: Genel Sağlık Sigortası Beyan Formu
EK-2: İsteğe Bağlı Staj İçin Genel Sağlık Sigortası Beyan Formu

EK-3: Staj Dilekçesi

EK-4: Staj Resmi Yazısı

EK-5: Staj Değerlendirme Formu

EK-6: Staj 1 Raporu - MLM 3000 (EK-8 Rapor içinde yer almaktadır.)

EK-7: Staj 2 Raporu - MLM 4000 (EK-8 Rapor içinde yer almaktadır.)

Yaz Okulu Dilekçesi

İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formu

Stajın zorunlu olduğuna dair belge isteyen firmalara verilecek olan 23.05.2023 tarihli e-imzalı belge

Geçtiğimiz dönem öğrencilerimizin yaz stajlarını gerçekleştirmiş olduğu firmaların listesi için tıklayınız.

 

Tüm öğrencilerimizin öncelikli olarak METALURJİ ve MALZEME MÜHENDİSLİĞİ STAJ YÖNETMELİĞİ'ni okumaları gerekmektedir.

 

 


Bu sayfa Metallurgical and Materials Engineering tarafından en son 12.10.2023 15:45:20 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM